Privacy & Disclaimer

Privacystatement

Geschenkplein.nl respecteert ten allen tijden de privacy van de onlinebezoekers. Geschenkplein.nl verwerkt persoonsgegevens die gebruikers van de site verstrekken, bijvoorbeeld bij een informatieaanvraag bij het contactformulier. De gegevens die jij via deze site naar Geschenkplein.nl stuurt, dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze site berust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel openbaar gepubliceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geschenkplein.nl.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Geschenkplein.nl zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site. Echter kunnen wij geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen daarbij ook geen rechten worden ontleend. Geschenkplein.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site of uit het gebruik van informatie van deze site.

Door te klikken op bepaalde links, kom je op andere externe sites van bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten. Geschenkplein.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid  voor de inhoud, kwaliteit of het functioneren van die externe sites. Geschenkplein.nl behoudt zich ten allen tijden het recht voor de content van de site en de benodigde software naar eigen inzicht te veranderen.

Top aanbieders

1 coolblue
2 bol.com
3 mediamarkt
4 wehkamp
5 bcc
6 zalando
© geschenkplein.nl 2024 Privacy & Disclaimer | Geschenkpartners | Kerstpakketten voor relaties | / Sitemap